Нд, 26.05.2019, 10.54.11, Вітаю Вас Гість | RSS
ВОЛИНСЬКЕ
МОЛОДІЖНЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
Головна | Статут "ЄДНАННЯ" - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Архів - тільки для читання
Форум » ПРО "ЄДНАННЯ" » Статут "ЄДНАННЯ" » Статут "ЄДНАННЯ"
Статут "ЄДНАННЯ"
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.25.37 | Повідомлення # 1
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Волинське молодіжне громадське об’єднання (далі “Об’єднання”) є безприбутковою обласною молодіжною організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, що проживають у Волинській обл., на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання статутних завдань, і створена відповідно до Законів України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” та “Про об’єднання громадян”.
1.2. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, чинним законодавством України, даним Статутом та рішенням конференції.
1.3. Об’єднання з моменту реєстрації набуває права юридичної особи.
1.4. Об’єднання діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, незалежності, законності і гласності.
1.5. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Об’єднання так само, як і втручання Об’єднання в діяльність державних органів, посадових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
1.6. Найменування Об’єднання українською мовою: “Волинське молодіжне громадське об’єднання Єднання”.
1.7. Коротка назва “Єднання”.
1.8. Юридична адреса – м. Луцьк, вул. Бенделіані, буд. 5, кв. 17.
1.9. Об’єднання має обласний статус та поширює свою діяльність на територію Волинської обл.
Прикріплення: 4770034.pdf(172.6 Kb)
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.26.12 | Повідомлення # 2
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.
2.1. Мета Об’єднання – об’єднання громадян для пропаганди здорового способу життя, захисту прав молоді, охорони навколишнього середовища, національних, мистецьких, культурних та історичних цінностей.
2.2. Об’єднання досягає своїх цілей та завдань згідно Конституції України та норм передбачених цим Статутом.
2.3. Завдання Об’єднання:
• виховання молоді в дусі патріотизму з метою піднесення особистої та національної гідності кожного молодого українця;
• захист прав і свобод молоді, її духовних, соціальних та культурних інтересів;
• дбати над утвердженням в суспільстві здорового морально-психологічного клімату, що відповідає кращим традиціям української спільноти.
2.4. Основні напрями діяльності:
• просвітницька, науково-методична, творча, організаційно-пропагандистська діяльність;
• взаємодія з громадськими організаціями, політичними партіями та громадянами;
• одержання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформації необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;
• здійснення інших дій не заборонених законодавством.
2.5. Проведення фестивалів, наукових конференцій, спортивних заходів, семінарів, походів, вишколів.
2.6. Співпраця з громадськими організаціями та органами державної влади у сферах охорони навколишнього середовища, пропаганди бережливого ставлення до природних ресурсів, проведення масових заходів: зелених толок, днів лісу, екологічних рейдів.
2.7. Надання юридичної правової допомоги в питаннях захисту прав і свобод молоді.
2.8. Пропагування здорового способу життя, утвердження в суспільстві морально-етичних цінностей згідно кращих традицій української спільноти шляхом проведення семінарів, лекцій, диспутів, проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед молоді та юнацтва.
2.9. Соціальний захист молоді.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.26.44 | Повідомлення # 3
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ.
3.1. Об’єднання є юридичною особою з моменту її реєстрації, має майнові та немайнові права, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, власну символіку, зразки якої затверджуються Головою Об’єднання.
3.2. Символіка Об’єднання реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
3.3. Об’єднання може виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем у судах.
3.4. Об’єднання не відповідає за зобов’язання своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язання Об’єднання.
3.5. Держава не відповідає за зобов’язання Об’єднання, а Об’єднання не відповідає за зобов’язання держави.
3.6. Об’єднання відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке згідно чинного законодавства може бути накладене стягнення.
3.7. Здійснюючи свою діяльність, Об’єднання має право укладати від свого імені угоди, договори, контракти відповідно до чинного законодавства України.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.28.16 | Повідомлення # 4
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ.
4.1. Обласна організація має право створювати міські, районні осередки, які діють на основі даного Статуту та власних положень.
4.2. Районний, міський осередок очолює Керівник, який обирається на загальних зборах осередку з подання Крайової Ради.
4.3. Районний, міський осередок легалізується шляхом повідомлення у відповідні місцеві органи влади.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.28.33 | Повідомлення # 5
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 5. КОШТИ ТА МАЙНО.
5.1. Кошти Об’єднання складаються з членських внесків.
5.2. З добровільних пожертв, подарунків від громадян та установ, підприємств, організацій, в тому числі з-за кордону.
5.3. Надходжень від господарської та комерційної діяльності підприємств, госпрозрахункових установ, об’єднань створених організацією.
5.4. Інших доходів незаборонених чинним законодавством.
5.5. У власності Об’єднання можуть бути будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно.
5.6. Майно та кошти Об’єднання використовує для виконання статутних завдань.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.29.12 | Повідомлення # 6
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 6. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
6.1. Членами Об’єднання можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, віком від 14 до 28 років, які проживають у Волинській обл. і визнають Статут Об’єднання, беруть участь у роботі Об’єднання. Можливе членство осіб, які досягли 28 років в кількості не більше 1/3 від загальної кількості.
6.2. Членство в Об’єднанні є фіксованим.
6.3. Рішення про прийняття у члени Об’єднання приймається згідно поданої заяви на загальних зборах первинного осередку з подальшим затвердженням Крайовою Радою.
6.4. Членство в Об’єднанні припиняється:
• за власним бажанням на підставі поданої заяви;
• на підставі рішення Крайової Ради за порушення Статуту чи внутрішньої дисципліни.
6.5. Член Об’єднання має право:
• брати особисту участь у зборах (конференціях) Об’єднання;
• обирати та бути обраним до керівних органів Об’єднання;
• вносити пропозиції, виявляти ініціативу у вирішенні питань з життєдіяльності Об’єднання;
• користуватись в установленому порядку майном Об’єднання;
• має право на захист і допомогу Об’єднання в питаннях захисту його інтересів, які не суперечать чинному законодавству України;
• приймати участь у заходах, що проводяться за участю Об’єднання.
6.6. Члени Об’єднання зобов’язані:
• дотримуватись вимог Статуту, положень Об’єднання;
• сприяти здійсненню програмних цілей Об’єднання;
• сприяти згуртуванню та збільшенню кількості членів Об’єднання.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.29.26 | Повідомлення # 7
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ.
7.1. Вищим органом Об’єднання є Конференція.
7.2. Конференція скликається не рідше ніж 1 раз у рік, або на вимогу 1/3 від загальної кількості членства чи 1/3 районних та міських осередків, або за рішенням Крайової Ради.
7.3. Делегати конференції обираються на загальних зборах осередків за нормами представництва встановленими Крайовою Радою.
7.4. Рішення загальних зборів осередку приймається простою більшістю голосів при наявності більше половини членів осередку.
7.5. Конференція Об’єднання вирішує такі питання:
• обирає Голову Об’єднання, терміном на 2 роки;
• за поданням Голови обирає Крайову Раду, терміном на 1 рік;
• приймає Статут, вносить у нього зміни та доповнення;
• обирає Ревізійну Комісію і заслуховує її звіт;
• визначає основні напрямки роботи та завдання на черговий період.
7.6. Крайова Рада:
• керує діяльністю Об’єднання в період між конференціями;
• за подання Голови, з членів Крайової Ради, обирає заступника, що виконує обов’язки Голови в період його відсутності;
• при потребі призначає виконавчий орган – Виконавчий Комітет, права та обов’язки якого регламентуються окремим положенням, що приймається Крайовою Радою;
• приймає положення та інші документи, що регламентують внутрішньо-організаційний устрій Об’єднання;
• впроваджує у життя рішення конференції, здійснює поточну господарську діяльність;
• видає рішення, на основі яких складаються накази і розпорядження;
• здійснює повсякденну практичну роботу, необхідні ділові контакти з іншими організаціями.
7.7. До складу; Крайової Ради входять: Голова, його заступник та члени Крайової Ради обрані конференцією, в кількості 3-х чоловік .
7.8. Кандидатами в члени Крайової Ради, з правом дорадчого голосу є керівники міських або районних осередків, що не були обрані Конференцією до складу Крайової Ради.
7.9. Голова Об’єднання:
• здійснює керівництво роботою Об’єднання;
• представляє Об’єднання перед органами влади, юридичними та фізичними особами;
• видає накази та розпорядження;
• заявляє від імені Об’єднання претензії і позови до юридичних осіб і громадян, як в Україні так і за кордоном;
• скликає Крайову Раду;
• подає на затвердження Крайової Ради кандидатуру свого Заступника;
7.10. Ревізійна Комісія Об’єднання обирається Конференцією у складі 3-х чоловік терміном на 1 рік і діє на підставі окремого положення, що затверджується Крайовою Радою.
7.11. Ревізійна Комісія:
• обирає зі свого складу голову та секретаря комісії;
• контролює і ревізує фінансово-господарську діяльність;
• контролює та ревізує стан та облік матеріальних цінностей;
• здійснює контроль за дотриманням Статуту.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.29.41 | Повідомлення # 8
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносить Конференція Об’єднання. Рішення про зміни чи доповнення до статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на Конференції делегатів.
8.2. Кожен член Об’єднання має право запропонувати у письмовій чи усній формі зміни чи доповнення до Статуту.
8.3. Після прийняття рішення про зміни та доповнення до Статуту на Конференції обирається редакційна комісія, яка зобов’язана у встановлений законодавством України термін подати їх у державні органи влади для офіційної реєстрації.
 
defaultNickДата: Пт, 05.03.2010, 17.29.51 | Повідомлення # 9
Генералісимус
Група: Адміністратори
Повідомлень: 14
Репутація: 0
Статус: Offline
РОЗДІЛ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.
9.1. Припинення діяльності Об’єднання відбувається шляхом ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), які проводяться за рішенням конференції, а у випадках передбачених законодавством - судом або Господарським судом.
Об’єднання не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
9.2. Ліквідація Об’єднання здійснюється у визначеному законом порядку ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією, а у випадках передбачених законом – судом або Господарським судом.
9.3. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою Конференції для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, або за рішенням суду в дохід держави.
9.4. Всі документи при ліквідації організації, строк зберігання яких не закінчився, передаються в архів, а при реорганізації – залишаються у правонаступників.
 
Форум » ПРО "ЄДНАННЯ" » Статут "ЄДНАННЯ" » Статут "ЄДНАННЯ"
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


ВМГО "ЄДНАННЯ" © 2019